Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc Trang của Hưng Ca Phạm Đình Đài Chào mừng... Bạn đến với

Trang nhà

Tình Thương Nhiệm Mầu

ước mong sẽ là một nguồn khiêm tốn cho Quý Bạn truy tìm những tài liệu hữu ích cho đời sống tâm linh, tinh thần và cuộc sống.


Hưng Ca xin mạn phép
kết nối với những trang hữu ích khác, hầu phục vụ các nhu cầu
thiết thực của bạn đọc.

   Thông Báo:


Kể từ ngày 17/12/2016,

Domain name www.HongTranPhamDinhDai.com

sẽ không còn được cập nhật thường xuyên nữa.


Xin các Bạn vào trực tiếp trang web www.TinhThuongNhiemMau.com

với những bản thánh ca mới nhất của Hưng Ca.


Đa tạ.

Đã ghé qua

Tình Ca Kể từ Tuần Thánh 2016, bút hiệu của Phạm Đình Đài sẽ là Hưng Ca. Hồng-Trần đã về với cát bụi thời gian; quãng đời còn lại của Hưng Ca  sẽ là tiếng hát được tái sinh vào đời sống mới  trong quyền năng tha thứ và tái tạo của Thiên Chúa yêu thương.