Trang Chính   |   Tĩnh Niệm   |   Thánh Ca    |   Tình Ca   |    Sách Hay    |    Nối Kết    |    Liên Lạc

Trang Chính Tĩnh Niệm Thánh Ca Sách Hay Nối Kết Liên Lạc

Nghịch Cảnh Thành Ngợi Ca

Tác giả: Merlin R. Carothers

Chuyển Ngữ: Thiên Ca

Ấn bản Anh ngữ: Prison to Praise

Đã ghé qua

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi, và cầu nguyện không ngừng.
Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy,
đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.”

I Thes-sa-lô-ni-ca 5:16-18


1. Người Tù

2. Được Tự Do

3. Tìm Kiếm

4. Được Đầy Tràn

5. Quyền Năng Của      Ngài Ở Trong Bạn

6. Việt Nam

7. Hãy Vui Mừng!

8. Hãy Ca Ngợi Ngài!

Lời Kết


Đôi lời với độc giả Công Giáo…

(trích lời tâm sự của GM Giuse Trần Văn Toản gửi Thiên Ca)


…Câu chuyện của Merlin R. Carothers trong “Nghịch Cảnh Thành Ngợi Ca”, là một minh họa cho một cuộc đời như một huyền nhiệm với 3 niềm xác tín thiết yếu khiến cuộc hành trình đời người từ Nghịch Cảnh thành Ngợi Ca:  

Niềm xác tín thiết yếu thứ nhất rút ra từ sách Sáng Thế: Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài (St 1, 26). Ba giá trị nòng cốt làm cho con người giống hình ảnh Thiên Chúa và làm nên khát vọng thuộc bản tính con người là chân lý, tình yêusự tự do nội tâm. Cuộc sống của mỗi người chúng ta là những nỗ lực kiếm tìm để thỏa mãn những khát vọng thẳm sâu, và chúng ta xác tín rằng chỉ có Thiên Chúa Tuyệt Đối mới có thể thỏa mãn cho những khát vọng này. Tuy nhiên, trong khi con người tưởng như mình kiếm tìm Đấng Tuyệt Đối, thì họ lại cảm nghiệm được rằng chính Đấng Tuyệt Đối đang kiếm tìm họ. Thiên Chúa Tuyệt Đối luôn khát vọng con người từng người một, vì Người chọn gọi ta bằng tên (Mc 3,13-19). Chính vì thế, cho dù trong cuộc hành trình kiếm tìm có lạc đường lạc hướng, thì Đấng Tuyệt Đối vẫn mãi mãi là Người Mục Tử ra đi “tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, ông mừng rỡ vác lên vai đưa về” (Lc 15,4-6). Điều quan trọng là chúng ta để Ngài vác ta trên vai ngài; và trên vai Ngài, ta Ngợi Ca: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135, 1).

Niềm xác tín thiết yếu thứ hai là có một ước mơ – dream âm thầm sống động trong thẳm sâu của nội tâm của mỗi con người. Như ước mơ của Giuse trong Cựu Ước (St 37, 5-9), ước mơ này chính là chương trình độc đáo của Thiên Chúa Cha cho riêng ta từ thuở đời đời (Gr 1,4-5), được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn ta thể hiện trong suốt đời ta, phỏng theo mô hình của Đức Kitô. Cuộc đời ta chính là công cuộc thể hiện ước mơ này, một ước mơ được Thiên Chúa hoạch định và được con người lãnh phần trách nhiệm của tự do. Trong cuộc hành trình thể hiện ước mơ, có những thuận lợi và có những nghịch cảnh, nhưng tất cả đều là cơ hội để ước mơ được thể hiện. Huyền nhiệm ở chỗ,  không chỉ “mặc dù” hay “giữa” những nghịch cảnh, mà còn là “chính nhờ” nghịch cảnh mà ước mơ được hiện thực cách tròn đầy nhất. Chính nhờ bị bán, bị bỏ tù mà ước mơ của Giuse được thể hiện. “Không phải các con đã chọn thầy nhưng chính thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con ra đi và mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại”(Ga 15,16). Ở đây, không phải chỉ những nghịch cảnh, mà cả cuộc đời ta thành ngợi ca.

Niềm xác tín thứ ba thiết yếu cho cuộc hành trình cuộc đời của các Kitô hữu là “Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá đức Kitô” (x Gal 6, 14). Không có nghịch cảnh nào thảm thương cho bằng cây Thập Giá của Đức Kitô. Chân lý bị chà đạp bởi sự dối trá, tình yêu như bại trận trước thù hận, và sự tự do bị đinh đóng chặt. Thế nhưng, chính trong nghịch cảnh đến tuyệt vọng này mà lời ngợi ca của con người được vang lên một cách hùng tráng nhất; ngợi ca vì con người tìm đến được Chân Lý Tuyệt Đối: “Lạy Ngài, khi Ngài vào nước của ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42); ngợi ca vì con người tìm đến được Tình Yêu Tuyệt Đối: “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23,34); ngợi ca vì con người tìm đến được Tư Do Tuyệt Đối: “Thế là đã hoàn tất. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Ga 19,30; Lc 23,46).

“Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha Toàn Năng, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen”. Đây là lời ngợi ca được Giáo Hội xướng lên trong Thánh Lễ, bắt nguồn từ Thánh Lễ của Chúa Kitô trong nghịch cảnh của cây Thập Giá. Đây cũng phải là lời ngợi ca của mọi tín hữu trong thánh lễ mà chúng ta cử hành suốt cuộc hành trình đời ta với Thập Giá trên vai để hoàn thành định mệnh đời mình.

Những ai đón nhận tác phẩm này, để suy tư, cầu nguyện, và đặt cuộc đời mình đối diện với Thập Giá của Chúa Kitô trong niềm hy vọng vào lời hứa: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43), chính là cách biến Nghịch Cảnh thành Ngợi Ca, một hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa trong cuộc đời mình vậy.•

Long Xuyên, ngày 29/9/2014

 Giuse Trần Văn Toản
Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Long Xuyên